Logo

logo

Contact

 

 

Voor info kunt U contact opnemen met de secretaris

Mevrouw Marjolijn Versteegen, telefoon: 0251-658867

Emailadres: marjolijnversteegen@kpnmail.nl

Wilt u vrijblijvend een repetitie bijwonen dan bent u van harte welkom op een woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de aula van basisschool Het Helmgras, wel graag van tevoren melden bij onze secretaris.

Adres: Het Korte Land 3,  Castricum

De contributie bedraagt €190,- per jaar.

Bij aanmelding in de loop van het jaar wordt de contributie naar rato vastgesteld.