Logo

logo

Contact

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

 

 
Aanmeldingsformulier lid

 

Ondergetekende:

 

Naam:  …………………………………………………………………………………………………….

Voornamen:  …………………………………………………………………………………………….

Straat en huisnummer:  ……………………………………………………………………………..

Postcode en woonplaats:  …………………………………………………………………………..

Telefoon:  …………………………………………………………………………………………………

E-mail:  …………………………………………………………………………………………………….

Geboortedatum:  ………………………………………………………………………………………

Wenst ingeschreven te worden als lid van Vocal Tour te Castricum en verklaart zich akkoord met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (zie website).

Geeft toestemming om de KIK-kaart (indien aanwezig) van de Vomar  te Castricum te laten registreren t.b.v. de sponsoring van Vocal Tour. Het nummer van de KIK-kaart is:  ……………………………..

De contributie bedraagt €150,- per seizoen, ineens te voldoen. Bij aanmelding in de loop van het seizoen wordt de contributie naar rato vastgesteld.

 

Datum: ………………………………   Handtekening: ……………………….

Stemtest:  Sopraan/alt/tenor/bas

Paraaf dirigent: ……………..   Paraaf bestuur:  ……………